OSTATNIE WOLNE MIEJSCA TEL. 603 594 613

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 

Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to podstawowy obowiązek. Mając na uwadze powyższe dołożyliśmy ze swojej strony wszelkich starań żeby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nasz obiekt wyposażony jest w system kontroli dostępu. Nie ulega wątpliwości, że profesjonalna kontrola dostępu pozwala skutecznie ograniczyć dostęp do konkretnych pomieszczeń znajdujących się na terenie placówki. Te niezawodne rozwiązanie pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz pełnego dozoru.

Ponadto cały obiekt wraz z przyległym terenem objęty jest monitoringiem całodobowym.

W naszym obiekcie wykonaliśmy nowoczesną instalację przeciwpożarową poprzez wykonanie samoczynnego oddymiania, instalację hydrantową, instalację odgromową, zastosowanie wysokiej jakości materiałów posiadających odpowiednie normy, atesty i certyfikaty.

W celu poprawy jakości akustycznej zastosowano okna trzyszybowe, a w miejscach dostępnych dla dzieci zastosowano dodatkowo zamknięcie na klucz.

Drzwi przeszklone posiadają atestowane szyby bezpieczne. Na poprawę komfortu przewidziano dźwig osobowy.

W całym obiekcie wykonano wentylację mechaniczną z systemem rekuperacji.

W celu podniesienia jakości wody i zabezpieczenia przed legionellą zastosowano stację uzdatniania wody.

W naszej placówce stosujemy lampy bakteriobójcze w celu dezynfekcji powietrza i powierzchni.